Sojusz Lewicy Demokratycznej

Zarząd Krajowy SLD

Przewodniczący WŁODZIMIERZ CZARZASTY 

Sekretarz Generalny MARCIN KULASEK

Wiceprzewodnicząca  KAROLINA PAWLICZAK

Wiceprzewodniczący  MAREK BALT

Wiceprzewodniczący  WINCENTY ELSNER
 
Wiceprzewodniczący  BOGUSŁAW LIBERADZKI
 
Wiceprzewodniczący  KRZYSZTOF GAWKOWSKI
 
Wiceprzewodnicząca ANNA MACKIEWICZ
 
Wiceprzewodniczący  ANDRZEJ SZEJNA
 
Wiceprzewodniczący  TOMASZ TRELA
 
Wiceprzewodniczący  JERZY WENDERLICH
 
Wiceprzewodniczący SEBASTIAN WIERZBICKI
 
Wiceprzewodniczący  ZBYSZEK ZABOROWSKI
 

Joanna Agatowska
Wiesław Buż
 Jacek Czerniak
 Marek Dyduch
 Arkadiusz Iwaniak
 Aleksandra Jasicka
 Karol Korneluk
 Krystyna Łybacka
 Władysław Mańkut
 Małgorzata Niewiadomska-Cudak
 Ireneusz Nitkiewicz
 Cezary Olejniczak
 Wiesław Szczepański
 Karina Szewczyk
 Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
 Ryszard Śmiałek
 Jerzy Śnieg
 Dariusz Wieczorek
 Bogusław Wontor
 Piotr Woźniak